Game nhập vai

Game nhập vai (RPG) là một trong những thể loại game lâu đời nhất. Bạn sẽ nhập vai vào một nhân vật trong game và vượt qua các thử thách, nhiệm vụ mà game đề ra. Các yếu tố như độ khó luôn thay đổi theo mỗi level và bạn cần cải thiện kĩ năng của mình để vượt qua.

afk arena icon
AFK Arena
Lilith Games
4.5 ★ 10.000.000+
nonstop knight 2 icon
Nonstop Knight 2
Flaregames 2.8.8
4.0 ★ 1.000.000+
pocket knight 2 icon
Pocket Knights 2
PITAYA NETWORK LIMITED 3.4.11
4.0 ★ 1.000.000+
ultimate ninja blazing icon
Ultimate Ninja Blazing
BANDAI NAMCO Entertainment Inc 2.4.0
5.0 ★ 10.000.000+