Game nhập vai

Game nhập vai (RPG) là một trong những thể loại game lâu đời nhất. Bạn sẽ nhập vai vào một nhân vật trong game và vượt qua các thử thách, nhiệm vụ mà game đề ra. Các yếu tố như độ khó luôn thay đổi theo mỗi level và bạn cần cải thiện kĩ năng của mình để vượt qua.

Tải Dashero MOD APK
Dashero
Trèfle & Co. Game 0.7.10
4.5 ★ 1.000.000+
Legendary: Game of Heroes
N3TWORK Inc. 3.15.8
4.5 ★ 1.000.000+
Arcade Hunter
ABI Global LTD 1.15.4
4.5 ★ 1.000.000+
Beat Wars Escalation Heroines
Digital Entertainment Ltd. 1.29.0
4.7 ★ 100.000+
Tải Empires & Puzzles MOD APK
Empires & Puzzles
Zynga 52.0.3
4.3 ★ 50.000.000+
After War
Rawhand Games 1.30.0
3.7 ★ 100.000+
Tải Rainbow Story MOD APK
Rainbow Story Global
EskyfunUSA 1.3.3.29
4.6 ★ 100.000+
Immortal Soul
Boltrend Games 11.2.00
4.1 ★ 100.000+
Kawaii Legend
Super Effective Inc 2.1.2
3.9 ★ 500.000+
Tải Middle Earth Heroes MOD APK
Middle Earth Heroes
Revontulet Soft Inc 1.6.3
4.4 ★ 100.000+