Game mô phỏng

Game mô phỏng luôn đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm thực tế đối với mỗi dự án xây dựng và phát triển đô thị. Bạn có thể xây dựng thành phố, xây dựng các công trình nổi tiếng hay phát triển mảnh đất của mình một cách văn minh hơn. Bạn có thể trải nghiệm Simcity Buildit chẳng hạn. Sẽ rất tuyệt vời đấy!

survival on raft icon
Survival on Raft: Crafting in the Ocean
Megaplay Studios Free Games 328
4.5 ★ 10.000.000+
rocket buddy icon
Rocket Buddy
Playgendary Limited 1.4.2
4.0 ★ 5.000.000+
manor cafe icon
Manor cafe
GAMEGOS 1.147.20
5.0 ★ 10.000.000+